Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα, όπως: Κατανοώντας τη σχέση μας με τους γονείς, Μαθαίνοντας μια γυναίκα να ορίζει τον εαυτό της, Ενδυναμώνοντας τα όνειρά μας, Ακολουθώντας το όνειρο της ψυχής μας, Μαθαίνοντας ν’ απελευθερώνουμε το θυμό και την τιμωρία, Δημιουργώντας θετικές αλλαγές στη ζωή μας, Ενδυναμώνοντας το Δεσμό Αγάπης με τον Εαυτό μας κ.ά.

Τρέχον σεμινάριο: Ζώντας τη Θεραπεία.