Μία γυναίκα, είτε επιλέξει την ατομική συνεδρία είτε τη συμμετοχή της σε ομάδα, έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει στην αυτογνωσία της, να διευρύνει την κατανόησή της σχετικά με τις κοινωνικές και οικογενειακές παραδόσεις που την εγκλωβίζουν, να διδαχθεί το αληθινό νόημα της ισότητας, να μην επιτρέπει τη διανοητική-συναισθηματική-σωματική της κακοποίηση, να εκπαιδευτεί στην επικοινωνία της με τα παιδιά, στη διαχείριση και θεραπεία συναισθημάτων και να εξασκηθεί στην ενδυνάμωση επιλογών που την απελευθερώνουν από επίπονα πρότυπα σχέσεων και  περιοριστικούς ρόλους που ταυτίστηκε.