Οι γονείς, σε ατομικό ή σεμιναριακό πλαίσιο, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που προκύπτουν στη σχέση τους με τα παιδιά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής θέματα: πώς να βάζουν όρια με αγάπη, πώς να χτίζουν τη θετική αυτοεκτίμηση των παιδιών, πώς να αντιμετωπίζουν την αρνητική συμπεριφορά των παιδιών, πώς να επικοινωνούν μαζί τους με  ενσυναίσθηση, να κατανοούν τις ψυχοσυναισθηματικές τους  ανάγκες  κ.ά.